Ekev 5776
VaEtchanan 5776

Devarim 5776


Yaakov Ben-Pazi's Brother Passed Away


נפטר הרב חנוך ז"ל אחיו של חברנו יעקב בן-פזי

בצער רב התבשרנו על פטירתו של הרב חנוך, אחיו של חברנו יעקב בן-פזי. חנוך היה מנהלה המיתולוגי של חטיבת הביניים בישיבת פרחי אהרן, ור"מ ומחנך במכון מאיר.

ההלוויה התקיימה במוצש"ק פרשת מסעי בבית העלמין בהר הזתים.

יעקב ישב שבעה עם המשפחה בביתו של חנוך ז"ל ברחוב אלעזר הלוי 19 בקרית משה בירושלים.

ביום ששי ישב יעקב בביתו ברחוב המייסדים 24 בכפר סבא. תפילת שחרית ב-7:30.

יום אחרון לשבעה – יום ששי (סמוך לכניסת השבת), 12/8/16.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערו של יעקב ומשפחתו. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"

Masei 5776


Matot 5776


Pinchas 5776
Balak 5776


Chukat 5776

Korach 5776Shlach 5776

BeHaAlotcha 5776

Shavuot 5776
Naso 5776

BaMidbar 5776Eliezer Chulin Passed Away


נפטר אליעזר חולין  ז"ל 

בצער רב התבשרנו על פטירתו של חברנו אליעזר חולין

ההלויה תתקיים ביום ראשון כ"א באייר 29/5/16 בשעה 13:30, בבית העלמין פרדס החיים בכפר סבא.

המשפחה יושבת שבעה בביתה של בתו של אליעזר ז"ל ברחוב חלמונית 26 בראשון לציון, ובביתו של בנו אברהם ברחוב יהודה המכבי 9 בבית חורון.

יום אחרון לשבעה – יום ששי (סמוך לכניסת השבת), 3/6/16.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצער המשפחה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"

BeChukotai 5776
BeHar 5776