Reeh 5777
Ekev 5777


VaEtchanan 5777


Devarim 5777

Matot-Masei 5777Pinchas 5777

Balak 5777
Chukat 5777

Korach 5777


Shlach 5777


BeHaalotcha 5777

Naso 5777

Shavuot 5777
BaMidbar 5777


BeHar Bechukotai 5777Tzipi Rozen's Father Passed Away


נפטר ר' ישראל יונגמן אביה של חברתנו ציפי רוזן

בצער רב התבשרנו על פטירתו של ר' ישראל יונגמן, אביה של חברתנו ציפי רוזן.

ההלוויה ביום רביעי 17/5/17, בשעה 18:00 בבית העלמין החדש בהרצליה (בקיבוץ גליל ים).

ציפי תשב שבעה בביתו של אביה ז"ל ברחוב הקוצרים 4 בהרצליה. יום אחרון לשבעה –  יום שלישי (בבוקר), 23/5/17.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של ציפי ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"


Emor 5777