Vayakhel-Pekudei 5777

Ki-Tisa 5777

Tetzave 5777

Truma 5777Shul Management - Gilad Richman

גלעד ריצ'מן
שיעורי שבת מברכין, דברי תורה בתפילות, קשר עם הרבנים.
תחום אחריות
עוזי נרקיס 5 כפר סבא
כתובת
09-7662545
טלפון
052-8397399
נייד
אימייל

Shul Management - Yochi Harel

יוכי הראל
גזברות, אירועים מיוחדים.
תחום אחריות
האגוז 13 כפר סבא
כתובת
09-7463306
טלפון
054-2278829
נייד
אימייל

Mishpatim 5777Beetle in the RainYitro 5777


BeShalach 5777Bo 5777

VaEra 5777

Shmot 5777VaYechi 5777

VaYigash 5777
MiKetz 5777
Naomi Kaplan's Mother Passed Away


נפטרה הגב' חנה צוברי אמה של חברתנו נעמי קפלן 

בצער רב התבשרנו על פטירתה של הגב' חנה צוברי, אמה של חברתנו נעמי קפלן.

ההלוויה ביום ששי 30/12/16, בשעה 11:00 בבית העלמין החדש בהרצליה.

נעמי תשב שבעה בביתה של אמה ז"ל ברחוב רשי 35 דירה 22 בהרצליה. יום אחרון לשבעה – יום חמישי (בבוקר), 5/1/17.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של נעמי ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"

VaYeshev 5777